ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Η Prostaff διαθέτει σύγχρονες εγκαταστάσεις έχοντας τη δυνατότητα να εκπαιδεύσει ενδιαφερόμενους που θέλουν να ενταχθούν ή να εξελιχθούν στο κλάδο, αφού δοκιμάσουν τις ικανότητες τους σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Ο σύγχρονος εξοπλισμός και οι επιτυχημένοι επαγγελματίες-εισηγητές που απαρτίζουν την Prostaff, προσφέρουν ολοκληρωμένη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση, παρέχοντας τα κατάλληλα εφόδια σε ανθρώπους χωρίς εμπειρία έτσι ώστε να εκπαιδευτούν κατάλληλα και τελικά να εργαστούν στο υψηλότερο επίπεδο του κλάδου της φιλοξενίας.

Top